Fisio

L'escola disposa de servei de fisio tots els dimarts de 19:00h a 20:30h al camp annexe.

Per tal de donar un servei de qualitat i ajudar a la planificació de la fisio, cal avisar prèviament a la delegada de l'equip corresponent.

Pròxims Partits

Datapartit
Antica Italia

Ùltims Resultats

DataPartitResult.

FFV TV

Promoció Carnets Soci 2016/2017

GasuirCan_Turkis